Montáž klimatizácie

Montáž monosplit (jedna vonkajšia + jedna vnútorná jednotka), rozvody do 3 metrov

     

Spodná časť formulára

 •          rozvody chladu do 3 metrov, cena za meter navyše: 20€/m s DPH
 •          1x prieraz steny z betónu (do 25 cm, ak bude hrúbka betónu viac ako 25 cm, cena montáže sa navyší o 30,00 € s DPH), tehly, YTONGU
 •          základná konzola n...

Montáž monosplit (jedna vonkajšia + jedna vnútorná jednotka), rozvody do 3 metrov

     

Spodná časť formulára

 •          rozvody chladu do 3 metrov, cena za meter navyše: 20€/m s DPH
 •          1x prieraz steny z betónu (do 25 cm, ak bude hrúbka betónu viac ako 25 cm, cena montáže sa navyší o 30,00 € s DPH), tehly, YTONGU
 •          základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky
 •          odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) samospádom z vonkajšej jednotky do 5 metrov
 •          vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3x2,5 CYKY do 5 metrov
 •          sprevádzkovanie klimatizácie
 •          zaškolenie podľa návodu na obsluhu
 •          záverečný protokol o montáži
 •          príplatok za 5,0kW jednotku: 15 Euro s DPH
 •          príplatok za 7,0kW jednotku: 30 Euro s DPH
 •          príplatok za montáž na splátky: 55 Euro DPH
 •          Výsledná cena montáže sa môže zmeniť ohľadom na reálny stav (materiál a práca navyše 


      Základná cena montáže je 260€ s DPH

Viac

Montáž klimatizácie Žiadne produkty v kategórii