Popis montáže klimatizácie

Obhliadka

Obhliadka miesta montáže je po montáži druhý najdôležitejší úkon a netreba ho podceňovať. Na obhliadke sa so zákazníkom určí okrem výkonu a typu klimatizácie aj miesto umiestnenia vnútornej a vonkajšej jednotky (Ľudia si často určia sami, kam chcú vnútornú jednotku nainštalovať, ale nie vždy si zvolia správne miesto. Je potrebné umiestniť ju tak, aby vzduch v miestnosti cirkuloval.) Určí sa, kadiaľ budú viesť rozvody a aké budú dlhé - od toho sa odvíja cena montáže a materiálu.

Na obhliadke sa tiež zistí, či bude na inštaláciu potrebné lešenie, plošina (vyfakturuje sa ako materiál naviac podľa platného cenníka), veľký rebrík alebo sa montáž zaobíde bez nich.

 

Štandardná montáž

Štandardnou montážou sa rozumie: 

 • 1x prieraz steny z betónu (do 25 cm, ak bude hrúbka betónu viac ako 25 cm, cena montáže sa navyší o 30,00 € s DPH), tehly, YTONGU,
 • prepojovacie medené potrubie 1/4"/3/8"/1/2" v dĺžke do 3/5/7/10 alebo 15 metrov,
 • odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) samospádom z vonkajšej jednotky, 
 • vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3 x 2,5 CYSY v dĺžke do 3/5/7/10 alebo 15 metrov.
 • komunikačný kábel 4 x 1,5 CYKY v dĺžke do 3/5/7/10 alebo 15 metrov medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou,
 • príslušenstvo pre montáž (napr. konzoly alebo plastové podstavce pre nástennú montáž vonkajšej jednotky, silent bloky, tvarovky),
 • estetické krycie lišty pre vedenie prepojovacieho potrubia,
 • sprevádzkovanie klimatizácie,
 • zaškolenie podľa návodu na obsluhu,
 • záverečný protokol o montáži.

Iné a špecifické podmienky montáže dohodou (zasekanie trasy do steny, iný typ konzoly a iné). Výsledná cena montáže sa môže zmeniť s ohľadom na reálny stav (materiál a práce navyše).

 

Postup štandardnej montáže klimatizácie

 • Zaznačenie miesta na stene, kam bude umiestnená vnútorná jednotka – všetko po odkonzultovaní so zákazníkom.
 • Odmontovanie závesnej konzoly z vnútornej jednotky (súčasť balenia) a uchytenie konzoly na stenu.
 • Prieraz cez stenu pre prepojovacie (medené) potrubie, kondenzačnú hadicu, elektrický a komunikačný kábel.
 • Natiahnutie trasy (ak nejde o montáž len cez stenu) – najbežnejšie je vedenie rozvodov v estetických lištách. Druhou možnosťou vedenia trasy je zasekanie rozvodov do steny. Tento úkon je zložitejší a vyžaduje si menšie stavebné úpravy, napr. opätovné sadrovanie miesta, kde sa zasekávalo. Zasekávanie do trasy sa vyfakturuje ako práca naviac podľa platného cenníka.
 • Zavesenie vnútornej jednotky na pripravenú závesnú konzolu a pripojenie vnútornej jednotky k natiahnutým rozvodom.
 • Umiestnenie vonkajšej jednotky môže mať niekoľko alternatív: na fasádu (bežná konzola), na balkón z vonkajšej strany (bežná konzola), na podlahu (podlahové plastové podstavce), na rovnú strechu (betónové kocky), na šikmú strechu (strešná konzola – vyfakturuje sa ako materiál naviac podľa platného cenníka).
 • Spojenie vonkajšej jednotky s vnútornou – napojenie vonkajšej jednotky na prepojovacie (medené) potrubie, káble a poprípade kondenzačnú hadicu. Keď je klimatizácia nastavená na režim chladenia, vzniknutý kondenz produkuje vnútorná jednotka. Naopak, keď je nastavená na režim kúrenia, kondenz produkuje vonkajšia jednotka (preto v zime býva niekedy na vonkajších jednotkách ľad - ľudia majú nastavený režim kúrenia a kondenz pri nízkych teplotách zamŕza).
 • Vákuovanie - zbavenie uzavretého systému vzduchu a vlhkosti pomocou manometra a vákuovej pumpy. Vákuová pumpa sa nasadí na medené potrubie z vonkajšej strany a postupne sa z neho odsáva vzduch, trvá to cca 10 minút, no závisí to od dĺžky trasy. Manometer pri tom ukazuje, koľko vzduchu je v potrubí.
 • Skúška tesnosti - keď je vákuovanie ukončené, je potrebná kontrola potrubnej trasy z hľadiska možných netesností, ktoré majú za dôsledok únik chladiva. Ak je všetko v poriadku, odpojí sa vákuová pumpa a otvoria sa ventily na vpustenie chladiva. V každej klimatizácii je väčšinou preplnené chladivo na 5 metrovú trasu.
 • Zapojenie do elektrickej siete a spustenie do prevádzky.
 • Sprevádzkovanie klimatizácie a skúška funkčnosti.
 • Zaškolenie podľa návodu na obsluhu.